O nás

opex-test

Kto sme?

Sme poradenská spoločnosť v oblasti zlepšovania a riadenia transformácie podniku.

Pracujeme analyticky a ideme do hĺbky k jadru veci a tým dokážeme nájsť účinné riešenie. Kombinujeme znalosti v oblasti totálne produktívneho manažmentu a psychológie.

Vždy však za účasti zdravého sedliackeho rozumu.

Spolupracujeme s Top-Manažmentom na vývoji riešenia a zameriavame sa na jeho implemnetáciu. Uvedomujeme si, že implementácia je najťažia časť každého riešenia

logo

Naše hodnoty

Osobná zodpovednosť

Vysoká efektivita práce

Tímová práca

Dôvera

Otvorenosť

Úprimnosť

Stojíme pri vás

Podporujeme Vašu firmu v rozvoji a predovšetkým počas implementácie koncepcie trvalo udržateľného zlepšovania a tým zvyšovať jej konkurencieschopnosť. 
Kvalita našich služieb a Váš úspech je našou najvyššou prioritou.

Sprevádzame Váš podnik pri realizáci vzdelávania, workshopoch a seminároch. Nozostávame však len pri tom, ale taktiež trénujeme a posilňujeme Váš tím formou mentoringu a profesionálneho Interim Managementu

Vnímame sami seba, ako partnerov Vašej spoločnosti. Podporujeme Vás pri implementácii spoločne vyvinutých konceptov, vrátane mentoringu a riadenia zmien. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby sa všetci zamestnanci úspešne zapojili do implementácie zmien a zabezpečili udržateľnosť projektu.

Dosiahnutie cieľa sa dôsledne meria a vykazuje prostredníctvom spoločne dohodnutých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). S ich pomocou neustále kontrolujeme efektívnosť definovaných opatrení a implementujeme riadiacu slučku. Je to základ pre stabilný a cielený rozvoj a zároveň zabezpečuje udržateľnosť po skončení projektu.